Regulamin


1. OCHRONA PRYWATNOŚCI 

Serwis Czystości SAUBERA szanuje prawo Klientów do prywatności.

Zasady ochrony danych osobowych wskazują, w jaki sposób Serwis Czystości SAUBERA przetwarza dane osobowe.
Dodatkowo w wypadku niniejszego serwisu internetowego mają zastosowanie szczególne zasady, które podajemy poniżej.

Właścicielem strony internetowej saubera.pl (zwanej dalej „serwisem internetowym”) jest Serwis Czystości SAUBERA Switłana Jankowska (zwany dalej "SAUBERA") z siedzibą w Zgorzelcu.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane w niniejszym serwisie internetowym będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień i współpracą z SAUBERA.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu innemu, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostając
w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie tych danych jest w uzasadniony sposób niezbędne, aby uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa lub odpowiedzieć na wniosek organów ścigania, bądź w celu wykrycia oraz zapobiegania problemom związanym z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi. Używając niniejszego serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na ujawnianie Twoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w tych celach.
Podane przez Ciebie dane osobowe w żadnym wypadku nie zostaną sprzedane, wymienione ani udostępnione.

3. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Używamy systemów komputerowych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby i które znajdują się w pomieszczeniach chronionych metodami fizycznymi oraz organizacyjnymi, by zagwarantować poufność i bezpieczeństwo przekazywanych nam informacji.

4. TWOJE PRAWA

Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego jest dobrowolne. Korzystanie z serwisu internetowego nie wymaga podjęcia jakichkolwiek działań wymagających przekazania danych osobowych. Jeśli jednak dobrowolnie podejmiesz jakiekolwiek inne działania wymagające wprowadzenia danych osobowych, będzie to oznaczać, że akceptujesz niniejszą Politykę prywatności i wykorzystania plików cookie oraz wyrażasz zgodę na przechowywanie danych osobowych na serwerach znajdujących się na terenie Polski, gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie Twoich danych osobowych przez SAUBERA i osoby prawne, które wspierają SAUBERA dla realizacji Twojego zamówienia (tworzenie faktur, rozliczenia finansowo - podatkowe), w sytuacji gdy będzie to konieczne, żeby przetworzyć prośbę o żądane działanie. Jeśli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych w celu złożenia zamówienia, zapytania o ofertę cenową lub skorzystania z innej funkcji serwisu internetowego, która wymaga wprowadzenia danych osobowych, nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby.

Gdyby w przyszłości zaszła konieczność zmiany naszej Polityki prywatności i wykorzystania plików
cookie, o wszelkich zmianach poinformujemy w niniejszym serwisie internetowym, dzięki czemu zawsze będzie dla Ciebie jasne, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

W zakresie wymaganym przepisami prawa mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa związane z Twoimi danymi osobowymi. Może to obejmować prawo dostępu do danych, zmiany lub usunięcia
danych osobowych, które udostępniłeś nam za pośrednictwem tego serwisu internetowego.